La pensió d’ aliments s’ extingeix si el fill renuncia voluntàriament al seu treball