Oscar Vilapinyó

Advocat

Línia del temps

Historia professional

 • 1997 Llicenciat en Dret

  Universitat de Lleida
 • 1998 Curs de pràctica Jurídica

  Col·legi d'Advocats de Lleida
 • 1998 Certificat Aptitud Professional per a Advocat

  Consell General d'Advocacia
 • 1998 Advocat en exercici (col·legiat nº 1.213)

 • 1999 Diploma Tributació i Assessoria Fiscal

 • 2000 Curs especialització en successions

 • 2001 Especialització en la jurisdicció de menors

 • 2003 Especialització en dret penitenciari

 • 2003 Seminari judicis ràpids

 • 2006 Curs de negociació UOC

 • 2010 Seminari tècniques d’interrogatori impartit per Julio Garcia Ramírez

 • 2012 Curs de comptabilitat UOC

 • 2013 Tècnic especialista universitari en procediment concursal (375 hores)

  Universitat de Lleida
 • 2014 Especialització en Mediació concursal (100 hores)

  UNED
 • 2014 Actuació com a administrador concursal en el Jutjat Mercantil de Lleida

Tens alguna consulta?