DRET ADMINISTRATIU

S'encarrega de la regulació de l'administració pública


DRET LABORAL

És la branca del Dret que regula les relacions de treball i els drets i deures d'empresaris i treballadors

Tens alguna consulta?