Àrees de pràctica

Àrees del dret especialitzades

DRET ADMINISTRATIU
 • Recursos administratius
 • Preparació de documentació per a concursos i adjudicacions
 • Reclamació de deutes contra les Administracions
 • Expropiacions i ocupacions

DRET CIVIL
 • Divorcis i modificacions de mesures
 • Cancel·lació de deutes. Llei de la segona oportunitat
 • Conflictes de comunitats de propietaris i divisió horitzontal
 • Conflictes de família
 • Herències i successions
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Desnonaments
 • Accidents de trànsit
 • Responsabilitat civil
 • Impagats
 • Retractes
 • Propietat, possessió i interdictes
 • Danys i perjudicis
 • Indemnitzacions
 • Veïnatge (servituds, vistes, distancies, sorolls, immissions, etc.)
 • Expedients de domini
DRET LABORAL
 • Acomiadaments i sancions
 • Reclamació de salaris
 • Impugnació d’altes mèdiques
 • Pensions d’incapacitat
 • Indemnitzacions
DRET MERCANTIL
 • Impagats
 • Concursos de creditors
 • Responsabilitat dels administradors societaris
 • Conflictes entre socis
 • Contractes mercantils
 • Xecs, pagarés i lletres de canvi
DRET PENAL
 • Denúncies i querelles
 • Assistència a detinguts a comissaria
 • Defensa en tot tipus de procediments
 • Delictes comesos per menors
 • Alcoholèmies
 • Violència de Gènere
 • Querelles i acusació particular

Tens alguna consulta?